Desverre klarte vi ikke å nå målet

Den siste måneden har vi forsøkt å samle inn midler for å kunne fortsette videre drift uten det altfor store lykke.

Desverre klarte vi ikke å oppnå mer enn 1 % av ønsket beløp via Bidra.no..

Vi har måtte legge ned våre sendinger grunnet at vi rett og slett ikke har fått på plass økonomi til å forsvare utgiftene som driften vår koster..

Det har blitt forsøkt å skaffe inntekter fra arrangører og næringsliv igjennom reklame plass både i radioen og nettsider samt sponsorer, men interessen er desverre helt fraværende…

Sist nå prøvde vi oss på å Crowdfounde radioen for å holde den i live men klarte desverre ikke å komme i nærheten av mål.

https://bidra.dansbandradioen.no/ <– som du kan se selv.

Den tiden vi har holdt på har økonomien blitt dekket av undertegnede for å utvikle ett konsept jeg hadde stor tro på, men utgiftene blir for store for meg og dermed må jeg desverre seg meg nødt til å gi meg mens leken fortsatt er god…

Tanken var å prøve en runde til på Spleis og se om vi fikk bedre lykke der… men ettersom jeg ser interessen på bidra er jeg ikke helt optimist..

Men jeg vill benytte annledningen til å takke alle våre lyttere og supportere som vi klarte å få en solid gjeng av, ifølge våre statistikker lå vi på mellom 20-30.000 unike lyttere bare over nettet alene i måneden… Noe som faktisk er bedre enn hva flere lokalradioer kan skilte med.

Skulle det være noen som ivrer og har veldig lyst å bidra og få radioen opp igjen så er det bare å kontakte undertegnede…